banner

מדוע פתחתי את קבוצת "המדריך היהודי"?

פורסם 12.05.2017


שלום לחברים ולעוקבים הרבים, השבוע פתחתי קבוצה חדשה בנוסף לדף הפייסבוק ואתר "המדריך היהודי". מטרתה של הקבוצה החדשה היא לתת במה לערך העליון ביותר במסורת היהודית - אחדות ישראל. אבהיר מיד, אחדות אינה אחידות ואינה הסכמה אלא היכולת לקבל ולהכיל דעות אחרות. על רקע הפלגנות בתוכינו ולאור שיעורי ההתבוללות המבהילים בקהילות מעבר לים - כל יהודי חשוב בלי קשר להשקפת עולמו ודרך חייו.

במסע חיי ידעתי מעברים לא מעטים "בֵּין קֹדֶשׁ לְחוֹל" ולהיפך, מדוע מצאתי לנכון להביא לידיעתכם עובדה זו? אינני מבקש לפרוץ דרך ללבכם כי ידעתי גם "תְּקוּפוֹת חִילּוֹנִיּוֹת" בחיי, ברצוני לשתף אתכם בתובנה אישית זו: "הַיַּהֲדוּת אֵינָהּ הַכֹּל אוֹ לֹא כְּלוּם". תחושות הניכור והחשדנות בקרב יהודים רבים המגדירים עצמם "חִילּוֹנִים" כלפי הדת היהודית ומצוותיה מוכרות ומובנות לי היטב. "יַחֲסֵי הַצִּיבּוּר וְהַשִּׁיוּוּק" של היהדות מופקדים בדרך כלל בידי אלו המייחסים אותה רק לעצמם, ובשל כך נדחקו יהודים רבים אל "מִחוּץ לַגָּדֵר".

המסר שלי אינו "מָבוֹא לַחֲזָרָה בִּתְשׁוּבָה" ולא הצעה אלטרנטיבית לדרך חייכם ואפילו רמז דק של הטפת מוסר לא תמצאו בו. עריכת התכנים והדגשים השונים הנם על פי נקודת מבטי האישית, ולמען הסר ספק, איני רב ואפילו לא בנו של רב ולא קיבלתי את ברכתו של רב זה או אחר. מכל מקום, אין לי כוונה לקבוע הלכות, לתת מענה לסוגיות דתיות ולבטא את כל הדעות, הפרשנויות והמנהגים במסורת היהודית.

המאבק בין חילונים לבין דתיים ולהפך משעשע אותי בכל פעם מחדש, החשש מפני כפייה דתית מול הרצון לשמור את המסורת היהודית עברו מן העולם. היהדות חשובה במידה זו או אחרת לכל אחד מאיתנו, רוב היהודים מעידים כי הם מאמינים באלוהים ומכבדים את ערכי היסוד של המסורת היהודית ומנהגיה, גם אם אינם שומרי מצוות. האובססיה לטפח את השסע בין דתיים לבין חילונים בשקר יסודה והיא ניזונה רק מקבוצות קיצוניות בשני הצדדים, אך לצערי מצליחה לזרוע איבה מיותרת בינינו.

מה עושים? ראשית, עלינו להתייחס בכובד ראש לתהליכים המתרחשים לנגד עינינו, להכיר בעובדות, להבין שאיננו עומדים משני צִדֵּי המתרס, ולשמור היטב על "הַזֶּהוּת הַיְּהוּדִית" המשותפת לנו. שנית, על החברה הישראלית לערוך "חֶשְׁבּוֹן נֶפֶשׁ" נוקב ואמיץ: על הציבור הדתי להפנים כי היהדות אינה נחלתו הבלעדית, ועל הציבור החילוני לעצור לרגע ולברר בינו לבין עצמו, מהי משמעות המסורת היהודית בחייו ומה ברצונו להנחיל לילדיו.

חברים, בלימת גל האיבה העכור בינינו תלויה רק בנו, לא בממסד הפוליטי ולא בממסד הרבני. זאת הסיבה לפתיחת הקבוצה החדשה - מזמין אתכם לכתוב, להגיב ולשתף דעתכם על במה זו. בקשה קטנה, בלי ארס ושנאה מזה יש לנו מספיק ברשתות החברתיות.

שבת שלום, נתן גרינולד