banner

כמה בתי כנסת יש בישראל ומהו "שְׁטִיבְּלָך"?

פורסם 16.05.2017


על סמך פרסומים שונים יש במדינת ישראל מעל 15,0000 בתי כנסת פעילים. בנוסף מתקיימים כל יום "מִּנְיָנֵי הַתְּפִילָּה" רבים במקומות ציבורים מאולתרים ובהם: תחנות רכבת, בתי משרדים, מפעלים ועוד. כ- 75% מתושבי המדינה היהודים פוקדים את בתי הכנסת לפחות פעם אחת בשנה: כ-30% בכל יום או בשבתות וחגים, רבים מגיעים לבתי הכנסת רק ביום הכיפורים ובראש השנה ואחרים רק לאירועי שמחה משפחתיים. מִדֵּי שנה נבנים בישראל מעל 200 בתי כנסת חדשים, כאמור כל הנתונים מתבססים על הערכות בלבד.

בשכונות דתיות וחרדיות ברחבי הארץ נמצאים בתי כנסת הנקראים "שְׁטִיבְּלָך" ובתרגום מיידיש "חֲדָרִים קְּטַנִּים" ומכאן שמם. "הָשְׁטִיבְּלָך" אינו בית כנסת רגיל אלא מבנה מיוחד ולא מפואר בהכרח ובו מרוכזים מספר "חַדְרֵי תְּפִילָּה קְּטַנִּים" שבהם מתקיימות התפילות בו זמנית. יתרונו הגדול של "הָשְׁטִיבְּלָך" על פני בתי כנסת רגילים הוא במספר הרב של "מִּנְיָנֵי הַתְּפִילָּה" המתפרס על כל שעות היום והערב. "הָשְׁטִיבְּלָך" מאפשר לכל אדם לבחור את שעת התפילה הרצויה לו.

הַתְּפִילּוֹת וְאוֹרְכָּן: תפילת "שַׁחֲרִית" נמשכת בין חצי שעה לשעה, תפילת "מִנְחָה" נמשכת בין רבע שעה לחצי שעה, ותפילת "עַרְבִית" נמשכת כרבע שעה. אורכן של התפילות משתנה בהתאם לתוספות בתפילה כמו בראש חודש, בימי הצום ובימים מיוחדים אחרים. בבתי כנסת רבים נוהגים להאריך בתפילות, אך "בָּשְׁטִיבְּלָך" לא מאריכים בתפילות כי "הַמִּנְיָן הַבָּא" כבר ממתין...

(מתוך ספר "סדר היום היהודי")