banner

חוֹדֶשׁ תַּמּוּז - האסונות, המזל, דמעות העופרת ומה קרה בו?

פורסם 26.06.2017


במרכזו של חודש תמוז עומד יום י"ז בתמוז שהוא "יוֹם תַּעֲנִית" לזכר הבקעת החומות של ירושלים לפני חורבן בית המקדש השני ובמסורת היהודית הוא פותח את מנהגי "שְׁלֹשֶׁת הַשָּׁבוּעוֹת". בשלושת השבועות המתחילים בי"ז בתמוז ומסתיימים למחרת צום תשעה באב אירעו אסונות וצרות לעם ישראל לאורך כל הדורות. בציבור הדתי והחרדי מתכננים את חופשות הקיץ לפי שלושת שבועות אלה ונמנעים מלהתרחץ בים או בבריכה, ללכת לסרטים להאזין למוזיקה. "מִנְהָגֵי שְׁלֹשֶׁת הַשָּׁבוּעוֹת" הולכים ומתגברים ומגיעים לשיאם בתשעה באב, והחל מתענית זאת לא נוהגים להתחתן. 

חודש תמוז הוא העשירי בחודשי השנה המתחילה בראש השנה בתחילת חודש תשרי, החודש הרביעי בשנה המקראית המתחילה בחודש ניסן, והוא חל במקביל לחודשים יולי - אוגוסט בלוח השנה הגרגוריאני. מזלו של חודש תמוז הוא סרטן ובקשר בין 12 המזלות לבין אברי גוף אדם הוא מסמל את אצבעות ידיו ורגליו של האדם כפי שידיו ורגליו של הסרטן יוצאים מזה ומזה. שמו של חודש תמוז הוא על שם מערכת הכוכבים דמויי הסרטן הנראים בשמים בחודש זה ונגזר גם מסרטני המים שמתרבים בימי חודש תמוז וצימאונם גובר עקב החום הכבד. חודש תמוז מסמל גם את כמישת העלים והיובש בטבע ותקופת תמוז היא אחרי הקציר בשדות אשר הוריקו בעונת החורף והבשילו בתקופת האביב.

שורשו של השם "תַּמּוּז" הוא בשם האכדי "תָמוֹּזִי" (Tamuzi) המבוסס על הגרסה השומרית העתיקה ,(Dumu-zid) רש"י גדול פרשני המקרא מסביר את מקור השם "תַּמּוּז"כמילה ארמית שמשמעותה חום והסקה על שם תקופת הקיץ והחום. "תַּמּוּז" היה גם שמו של אל  הפריוןבמיתולוגיה המוזכר במקרא, ספר "יחזקאל" ח', י"ד: "וַיָּבֵא אֹתִי אֶל פֶּתַח שַׁעַר בֵּית ה' אֲשֶׁר אֶל הַצָּפוֹנָה וְהִנֵּה שָׁם הַנָּשִׁים ישְׁבוֹת מְבַכּוֹת אֶת הַתַּמּוּז". מדוע בכו הנשים? צלם התמוז היה פסל חלול עם עיני עופרת שהוסק מבפנים ועיניו שהיו עשויות מתכת היו נמסות בחום ונראות כבוכות יוצרות רושם של דמעות. התמוז בכה בתחנונים והצליח לפרוט בעיקר על רגשי הנשים שהביאו לו מתנות וקורבנות.

מה עוד קרה בחודש תמוז? ביום ג' בתמוז תשנ"ד נפטר הרבי מיליובאוויטש, רבי מנחם מנדל שניאורסון, מנהיגה האחרון של תנועת חב"ד. ביום ד' בתמוז תש"ב (1941) החלו הפרעות ביאשי, ביום ו' בתמוז תשל"ו התחיל מבצע יונתן לשחרור החטופים הישראלים באנטבה במהלכו נהרג יוני נתניהו, ביום ז' בתמוז תשס"ד נפטרה המשוררת נעמי שמר כלת פרס ישראל. כאמור, ביום י"ז בתמוז חל אחד מצומות החורבן ובו אירעו חמישה אסונות: הובקעה חומת ירושלים, נשתברו לוחות הברית, הופסקה העלאת "קָרְבַּן הַתָּמִיד"בבית המקדש, מְנַשֶּׁה מֶלֶךְ יְהוּדָה העמיד צֶלֶם (פסל) לעבודה זרה דווקא בהיכל בית המקדש, ונשרף ספר התורה. ביום כ"ט בתמוז חל יום פטירתו של רש"י, פרשן התורה והתלמוד.