banner

יומן אירועים יהודי לחגי תשרי תשע"ח

פורסם 30.08.2017


חודש אלול הנקרא במסורת "חודש הסליחות והרחמים" מבשר על בואם המתקרב של חגי תשרי הנפתחים בראש השנה ומסתיימים אחרי שמחת תורה. לטובת חברי "המדריך היהודי" והעוקבים הרבים נביא לפניכם סקירה קצרה על המנהגים הבולטים של חודש החגים היהודי ויומן אירועים לחודש אלול תשע"ז וחודש תשרי תשע"ח:

מִנְהַגֶּי אַמִירַת "הַסְּלִיחוֹת" בְּעֵדוֹת יִשְׂרָאֵל

מִנְהָגֵי עֵדוֹת הַמִּזְרָח: מקדימים באמירת "הַסְּלִיחוֹת" כבר מהיום השני של רֹאשׁ חֹדֶשׁ אֱלוּל, השנה התחילו באמירתן ב- 24/8.

מִנְהָגֵי עֵדוֹת אַשְׁכְּנַז: מאחרים באמירת "הַסְּלִיחוֹת" רק בימים האחרונים של חֹדֶשׁ אֱלוּל וכך נוהגים: מתחילים בְּמוֹצָאֵי הַשַּׁבָּת הָאַחֲרוֹנָה לִפְנֵי רֹאשׁ הַשָּׁנָה וזאת בתנאי שיש ארבעה ימי חול לִפְנֵי ראש השנה, במידה ואין מקדימים לומר את "הַסְּלִיחוֹת" בשבת אחת. השנה יתחילו באמירתן במוצאי שבת "ניצבים - וילך" בתאריך 16/9. 

פְּשַׁרָת הַתֵּימַנִים: מתחילים באמירת "הַסְּלִיחוֹת" באמצע חודש אלול ביום ט"ו בֶּאֱלוּל, השנה יתחילו באמירתן ביום רביעי בלילה 6/9.

עַד מָתַי לוֹמַר "סְלִיחוֹת"?: ברוב מנהגי העדות אומרים את "הַסְּלִיחוֹת" עד ליום ט' בתשרי, עֶרֶב יוֹם כִּפּוּר. במנהג חסידות חב"ד מסיימים את אמירת "הַסְּלִיחוֹת"  למחרת ראש השנה ביום "צוֹם גְּדַלְיָה".

רֹאשׁ הַשָּׁנָה - תשע"ח

ערב ראש השנה: יום רביעי כ"ט אלול, 20/9: בסעודת ערב החג מוסיפים את "מאכלי הסימנים הטובים".

ראש השנה: ימים חמישי ושישי א' וב' תשרי 21-22/9: תקיעות שופר ומנהג התשליך.

שבת "שובה: "פרשת "האזינו", גי תשרי, 23/9.

"צוֹם גְּדַלְיָה" - רצח יהודי בידי יהודי:

חל בתאריך ג' בְּתִשְׁרֵי, לְמָחֳרָת רֹאשׁ הַשָּׁנָה, אם יום זה חל בשבת כמו השנה הצום נדחה ליום ראשון ד' בְּתִשְׁרֵי, 27/9. התענית נקבעה לזכר רֶצַח גְּדַלְיָה בֵּן אֲחִיקָם היה נציב יהודה לאחר חורבן בית המקדש הראשון בסוף המאה ה- 6 לפני הספירה על ידי יִשְׁמָעֵאל בֶּן נְתַנְיָה ממשפחת המלוכה. 

"עֲשֶׂרֶת יְמֵי תְשֹוּבָה":

ימים מיוחדים אלה המתחילים בערב ראש השנה ומסתיימים במוצאי יום הכיפורים. "עֲשֶׂרֶת יְמֵי תְּשׁוּבָה" כשמם כן הם, הימים הראויים ביותר לעריכת "חֶשְׁבּוֹן נֶפֶשׁ וּתְשׁוּבָה". במרכזם עומדת בקשת "הַסְּלִיחָה" כלפי זולתו ולבקש סליחה ומחילה עליהם, טקס "הַתָּרַת הַנְּדָרִים"  ומנהג "הַכַּפָּרוֹת".

יוֹם הַכִּיפּוּרִים:

ערב יום כיפור: יום שישי, ט' תשרי, 29/9: מנהג "הַטְּבִילָה בְּמִקְוֶה", אמירת "הַוִּידּוּי", אחר הצהרים "הַסְעוּדָה הַמַּפְסֶקֶת", הדלקת נרות, תפילת "כל נדרי".

יום כיפור: יום שבת, י' תשרי, 30/9: יום צום, היחיד בשנה שבו חמש תפילות ובסיום תפילת "נעילה" תוקעים בשופר.

חַג הַסּוּכּוֹת:

ערב סוכות: יום רביעי, י"ד תשרי, 4/10: השלמת בניית סוכה, קניית "ארבעת המינים", ארוחת חג בסוכה.

סוכות: יום חמישי, ט"ו תשרי, 5/10: נטילת "ארבעת המינים" בסוכה.

חול המועד סוכות: יום שישי, ט"ז תשרי, 6/10.

שבת חול המועד: י"ז תשרי, 7/10 - קריאת מגילת "קהלת". 

הושענה רבא: יום רביעי, כ"א תשרי 11/10: תיקון ליל הושענא רבה, מנהג "חיבוט ערבות", אחר הצהרים נפרדים מהסוכה.

שמחת תורה ושמיני עצרת: יום חמישי, כ"ב תשרי 12/10: הקפות עם ספרי התורה, מתחילים לבקש בתפילות על הגשמים ובמוצאי החג "הקפות שניות".

נתן גרינולד,

מחבר ועורך סדרת "המדריך היהודי"