banner

מה אתם עושים במוצ"ש?

פורסם 03.04.2017


השנה מתחיל צום תשעה באב במוצאי שבת. מבלי להתערב בתוכניות שלכם אני מציע לשלב בהן גם מסורת יהודית. בשנים האחרונות מתרבים המפגשים בין חילונים לבין דתיים  דווקא בתשעה באב לאמירת "הַקִּינוֹת" ולקריאת "מְגִילַּת אֵיכָה". מפגשים מבורכים אלה נערכים במקומות שונים ברחבי הארץ ונועדו לקרב לבבות, למצוא מכנה משותף לאומי ולבנות גשר בין חילונים לבין דתיים. הניחו לפלגנות, לוויכוחים ולדעות הקדומות כי הגורל הלאומי משותף לכולנו.

סדרת הספרים "המדריך היהודי" פותחת את מנהגי המסורת בשפה ידידותית, בהסברים מעשיים, איורים מרהיבים, בהדפסה מהודרת ובלי הטפה לחזרה בתשובה!