banner

הרב חיים אמסלם ונתן גרינולד מחבר סדרת "המדריך היהודי"

פורסם 03.04.2017


ח"כ לשעבר הרב חיים אמסלם הפועל שנים רבות להנחלת המורשת היהודית לכל יהודי, התפקד לאחרונה לשורות "הבית היהודי". בבחירות האחרונות עמד בראש מפלגת "עם אחד" אשר חרטה על דיגלה את רעיון הסובלנות וקירוב הלבבות בין כל חלקי העם וזכה לאהדה רבה של הציבור החילוני והמסורתי בארץ ובחו"ל.

אתמול נפגשתי עם הרב אמסלם ולא יכולתי שלא להתפעל מגישתו הפתוחה ודעותיו המתונות בנושאים חברתיים רבים, ובהם: שירות צבאי לכולם, שוויון הזדמנויות וחינוך למצוינות, טיפול בתופעת התבוללות בקהילות מעבר לים, התמודדות עם תהליכי הגיור המסורבלים ועוד. כמחבר סדרת הספרים החדשה "המדריך היהודי" שמטרתה להנגיש את המסורת היהודית לכל יהודי מבלי לבדוק בציציותיו שמחתי לגלות שאפשר גם אחרת! סיכמנו לפעול במשותף לקידום מטרה עליונה זאת, אני קורא לעוקבים הרבים אחרי "המדריך היהודי" לא לעמוד מנגד.