banner

תכנית עם טעם ברדיו ארץ

פורסם 13.02.2018


הודעה משמחת לחברים ולעוקבים הרבים,

בקרוב תכנית חדשה ברדיו ארץ - הכי ישראלי שיש

"לא בשמים" המדריך היהודי עם נתן גרינולד

מוזמנים להאזין: radio@eretz.fm