banner

אפשר להריח כבר את אדי האלכוהול...

פורסם 15.02.2018


היום ומחר ראש חודש אדר שעליו נאמר: "מִשֶּׁנִּכְנַס אַדָּר מַרְבִּים בְּשִׂמְחָה". מצוות "רֹאשׁ חוֹדֶשׁ" היא הראשונה שנאמרה למשה ואהרון עוד במצרים, ועל פיה נקבעים התאריכים של חגי ישראל. ראש החודש היהודי נקבע על פי "מוֹלָד הַלְּבָנָה" כאשר נראית הלבנה בפעם הראשונה לאחר שסיימה את מסלולה סביב כדור הארץ במשך 29- 30 יום. בימי קדם נקבע ראש החודש על ידי עדים שראו את מולד הלבנה. בראשי חודשים נהוג להרבות בשמחה ובסעודה כמו בחגי ישראל לא כל שכן בראש חודש אדר, חודש טוב ומבורך!

"המדריך היהודי" – ספרים והרצאות בשפה שלכם! 
לפרטים והזמנת הרצאות: natigr23@gmail.com