banner

יום השואה והגבורה

פורסם 08.04.2018


 

התכנית "לא בשמיים" ברדיו ארץ ביום חמישי 12/4/18 בשעה 12:00 - מוקדשת ל"יום השואה והגבורה". התכנית מלווה בקטעים מעדותה של אימי, ציפורה גרינולד לבית וולקוביץ' זיכרונה לברכה, ניצולת שואה שנפטרה לפני מספר שנים.