banner

"מָה שֶׁשָּׂנוּא עָלֶיךָ אַל תַּעֲשֶׂה לַחֲבֵרְךָ"

פורסם 25.04.2018


מה מקורו של הפתגם: "מָה שֶׁשָּׂנוּא עָלֶיךָ אַל תַּעֲשֶׂה לַחֲבֵרְךָ"? בגמרא מסופר על נוכרי שרצה להתגייר לעת זקנתו, הלך לְשַׁמַּאי וביקש ממנו: "למד אותי את כל התורה כשאני עומד על רגל אחת". שמאי דחה אותו כי ראה בבקשת הנוכרי זלזול בתורה שהרי לא ניתן ללמוד את כל התורה אפילו בכל החיים.

הנכרי לא ויתר והלך לְהִילֵּל הַזָּקֵן וחזר על בקשתו שענה לו: "מָה שֶׁשָּׂנוּא עָלֶיךָ אַל תַּעֲשֶׂה לַחֲבֵרְךָ, וכל השאר הם רק פירושים של כלל זה לך ולמד". הלל קבע רף נמוך יותר למצוות 'ואהבת לרעך כמוך' והפך אותה למעשה למצווה פאסיבית. כלומר, אל תפעל לאהוב את חברך רק אל תעשה לו דברים ששנואים עליך. האם אנו עומדים אפילו ברף הנמוך יותר?