banner

זה לא בשמיים

פורסם 04.05.2018


זה לא בשמים זה ברדיו ארץ עם נתן גרינולד "המדריך היהודי" היום בשעה 12:00. תכנית על קדושת החיים, שמירה מסכנות ותפילות הדרך - להאזנה: http://eretz.fm/