banner

המזלות וגוף האדם, המחלוקת ורעידת האדמה

פורסם 15.06.2018


השבוע צויין במסורת היהודית ראש חודש תמוז. היסוד של חודש תמוז הוא מים. שמו של חודש תמוז נקרא על שם מערכת הכוכבים דמויי הסרטן הנראים בשמים בחודש זה, ונגזר גם מסרטני המים שמתרבים בימי חודש תמוז. 

מזלו של חודש תמוז הוא סרטן ובקשר בין 12 המזלות לבין אברי גוף אדם הוא מסמל את אצבעות ידיו ורגליו של האדם כפי שידיו ורגליו של הסרטן יוצאים מזה ומזה. לחובבי האסטרולוגיה ביניכם אזכיר מָהֵם הַמַּזָּלוֹת לְפִי גּוּף הָאָדָם?

במסורת היהודית המזלות וגוף האדם מוזכרים באגדה על "הָעוֹלָם הַקָּטָן" על פיה הָאָדָם הוא עולם קטן המכיל את כל עולם המזלות. כשם שהקדוש-ברוך- הוא ברא 12 מזלות בעולם כך ברא אותם באדם. הקשר בין המזלות לבין בריאות האדם מבוסס על הזהות הפיזיולוגית בין המזלות לבין אברי גוף האדם.

בשבת יקראו בבתי הכנסת ואפשר גם בבית את פרשת "קורח" מספר במדבר המספקת לנו את אחת מהדרמות הגדולות במקרא. בפרשת השבוע מסופר על קורח משבט לוי בן שבטו של משה רבינו שמצליח לרכז סביבו 250 איש מבחירי עם ישראל ויחד איתם להסית את ההמונים כדי לבצע הפיכה שלטונית. במילים אחרות למרוד בהנהגה הקיימת וזאת על ידי שימוש בתכסיסי תעמולה דמגוגיים המזכירים מקרים דומים בהיסטוריה המודרנית.

רוצים לשמוע עוד? בקרו בדף "תכניות רדיו" באתר זה - לא בשמיים עם נתי גרינולד ברדיו ארץ