banner

בלעם, האתון, הקללה והברכה

פורסם 21.06.2018


בשבת יקראו בבתי הכנסת את פרשת "בלק" מספר במדבר ובמרכזה סיפורו המרתק של בלעם הרשע. בפרשת השבוע, עוברים בני ישראל בתוך שטחה של ארץ מואב. בלק, מלך מואב מבקש לפתוח במלחמה נגד בני ישראל אך הוא מבין שתקיפה פיזית כנגד עם היהודי היא חסרת כל סיכוי. באותה תקופה, כבר ידע העולם העתיק היטב שעמידותו של עם ישראל נתונה בידי שמים, ולכן אין כל אפשרות להביס אותו מבחינה פיזית, אם אלוהי ישראל אינו רוצה בכך בעצמו.

הדרך היחידה שנותרה בידיהם לגבור על בני ישראל היא באמצעות הפעלתם של כוחות רוחניים. לפיכך, בלק מחליט לשכור את שירותיו של אדם בשם בלעם שנחשב למומחה הגדול ביותר בנושאים רוחניים בעולם הלא-יהודי הקדום. בלק מבקש מבלעם לנהל מלחמה מטאפיזית ורוחנית נגד העם היהודי. אסטרטגיית לחימה זו הייתה דוגמא לשונאי ישראל לאורך כל ההיסטוריה שניסו להכניע את עם ישראל לא רק בכוח הזרוע אלא על ידי פגיעה ברוחו, בערכיו ובאמונתו.

מי היה בלעם? אין ספק שהוא אחד מהדמויות הססגוניות במקרא. בִּלְעָם בֶּן בְּעוֹר היה קוסם ואחד משבעת הנביאים של אומות העולם. דרגת נבואתו הייתה קרובה לדרגת נבואתו של משה רבנו על פי הפרשנות לפסוק "לא קם נביא עוד בישראל כמשה' - בישראל לא קם אבל באומות העולם קם ומי הוא? בלעם". יש מדרשים הטוענים שאפילו היה גדול בכמה דברים ממשה.

רוצים לדעת עוד? האזינו לתכנית "לא בשמיים" ברדיו ארץ עם נתן גרינולד  באתר זה בעמוד "תכניות רדיו"