banner

חילוני, מסורתי ודתי נפגשו בתשעה באב

פורסם 19.07.2018


לצערי זו אינה עוד התחלה לבדיחה. לצום תשעה באב יש גם משמעויות לאומיות ולא רק דתיות. כבכל שנה אנו עדים לויכוחים צורמניים על אופיו של הצום ושמענו כבר את כל הטיעונים. כל אדם ינהג בדלת אמותיו כרצונו אך במרחב הציבור לא תזיק קצת סובלנות. במסורת היהודית תשעה באב הוא יום בלי לימוד תורה, מה דעתכם על יום ללא ויכוחים?

נתי גרינולד, מרצה ומחבר סדרת הספרים "המדריך היהודי"