banner

"המדריך היהודי" מחלק מתנות לחגים!

פורסם 12.09.2018


הורידו חינם את ספר חג הסוכות-חלק א' מהסדרה הדיגיטלית "ימי החג". להורדת הספר ו/או לרכישת כל הסדרה הדיגיטלית באתר "המדריך היהודי" (הורדת ספר חינם לא מותנת ברכישה)

רוכשים באתר "המדריך היהודי" את ספר "ימים נוראים" וספר "ימי החג" ומקבלים חוברת צביעה מתנה לילדים!

"המדריך היהודי" - ספרים מודפסים ודיגיטליים בגובה העיניים...