banner

ספר דיגיטלי מתנה לסוכות

פורסם 17.09.2018


"המדריך היהודי" מחלק מתנות לחגים!

הורידו חינם את ספר חג הסוכות-חלק א' מהסדרה הדיגיטלית "ימי החג". להורדת הספר ו/או לרכישת כל הסדרה הדיגיטלית באתר "המדריך היהודי" -חנות הספרים הדיגיטליים:http://bit.ly/2uOMu6o (הורדת ספר חינם לא מותנת ברכישה)

רוכשים באתר "המדריך היהודי" את ספר "ימים נוראים" וספר "ימי החג" ומקבלים חוברת צביעה מתנה לילדים בחנות הספרים המודפסים: http://bit.ly/2uI5aZS

"המדריך היהודי" - ספרים מודפסים ודיגיטליים בגובה העיניים...