banner

מה פירוש השם "שבט"?

פורסם 06.01.2019


הערב ומחר מציינים במסורת היהודית את ראש חודש שבט החמישי בלוח העברי בשנה המתחילה בחודש תשרי ומזלו דלי. כשאר שמות החודשים העבריים, גם מקורו של שם החודש "שבט" הוא מאכדית בזמן גלות בבל - שַׁבָּטוּ (shabatu).

בספר "במדבר" נאמר: "יִזַּל מַיִם מִדָּלְיָו וְזַרְעוֹ בְּמַיִם רַבִּים". חודש שבט חל בשיא עונת הגשמים ונהגו לשאוב מים בעזרת דליים מבורות המים המלאים. ראשי תיבות "שבט": שנשמע בשורות טובות.

חודש טוב ומבורך!