banner

"בָּרוּךְ הַשֵּׁם" - לא מה שחשבתם!

פורסם 25.01.2019


השבת קוראים את פרשת "יִתְרוֹ" מספר "שְׁמוֹת". המקור המקראי הראשון של צמד המילים המוכר "בָּרוּךְ הַשֵּׁם" הוא דווקא מדבריו של המתגייר הראשון יִתְרוֹ כֹּהֵן מִדְיָּן שנחשב לגדול עובדי האלילים בתקופתו. בפרק י'ח, פסוק י', נאמר: "וַיֹּאמֶר יִתְרוֹ: בָּרוּךְ הַשֵּׁם אֲשֶׁר הִצִּיל אֶתְכֶם".

יתרו אמר "בָּרוּךְ הַשֵּׁם" לאחר שהכיר בעליונות אלוהי ישראל והתגייר מיד, בשל מעשה זה זכה כי "עֲשֶׂרֶת הַדִּבְּרוֹת" מופיעות בספר התורה בפרשה הנקראת על שמו.

יהודים דתיים, מסורתיים וגם חילונים הנשאלים לשלומם נוהגים להשיב בלשון זו: "בָּרוּךְ הַשֵּׁם". צמד המילים המקראי חצה גבולות ומחנות והפך לנחלת הכלל, ומשמעותן הדתית העמוקה אינה מרתיעה גם יהודים המגדירים עצמם "חִילּוֹנִים" להשתמש בהן דרך קבע.

"המדריך היהודי" - סדרת ספרים והרצאות