banner

"פורים קטן" - האם צריך כבר להשתכר?

פורסם 18.02.2019


מחר מציינים במסורת היהודית את "פורים קטן" ואם תחפשו בלוח השנה העברי של השנה שעברה או של השנה הבאה - לא תמצאו אותו. "פורים קטן" הוא מעין "מיני חג" אותו מציינים רק בשנה מעוברת בה יש שני חודשי אדר א' וב' כמו השנה.

מחר, יום שלישי, י"ד באדר א' הוא "פורים קטן" - מה עושים בו? אין צורך בתחפושות קטנות, משלוחי מנות זעירים וגם לא לשתות קצת אלכוהול. ב"פורים קטן" מוסיפים מעט מנהגי שמחה והוא רק תזכורת ל"פורים גדול" שיחול בדיוק בעוד חודש. בירושלים ובערים אחרות, יום רביעי, ט"ו באדר א' הוא "שושן פורים קטן" ומוסיפים מנהגי שמחה.

הליצנים, הרעשנים, התחפושות, קריאת המגילה, סעודת פורים, האלכוהול ומשלוח המנות ימתינו עוד חודש ל"פורים שפיל" האמיתי!

"המדריך היהודי" - סדרת ספרים והרצאות