banner

מהן דמעות העופרת של הפסל "תַּמּוּז"?

פורסם 21.06.2020


במסורת היהודית מציינים הערב את ראש חודש תמוז שיחול ביום שני ושלישי. האירוע החשוב בחודש זה חל ביום י"ז בתמוז שהוא "יוֹם תַּעֲנִית" לזכר הבקעת חומות ירושלים לפני חורבן בית המקדש השני. יום התענית פותח את מנהגי "שְׁלֹשֶׁת הַשָּׁבוּעוֹת" הנמשכים עד אחרי צום תשעה באב. כידוע, בתקופה זו אירעו אסונות וצרות לעם ישראל לאורך כל הדורות.

מזלו של חודש תמוז הוא סרטן ובקשר בין 12 המזלות לבין אברי גוף אדם הוא מסמל את אצבעות ידיו ורגליו של האדם כפי שידיו ורגליו של הסרטן יוצאים מזה ומזה. שמו של חודש תמוז על שם מערכת הכוכבים דמויי הסרטן הנראים בשמים בחודש זה, ונגזר גם מסרטני המים שמתרבים בימי חודש תמוז.

תַּמּוּז שמו של אל במיתולוגיה המסופוטמית שהיה אל הפריון. דרך עבודתו של אליל זה הייתה על ידי הסקה וחימום, מפני שעיניו שהיו עשויות מתכת הן היו נמסות בחום ונראות כאילו בוכות. הנשים לבכות את מותו האל, כפי שנאמר בספר "יחזקאל" ח', י"ד: "וַיָּבֵא אֹתִי אֶל פֶּתַח שַׁעַר בֵּית ה' אֲשֶׁר אֶל הַצָּפוֹנָה וְהִנֵּה שָׁם הַנָּשִׁים ישְׁבוֹת מְבַכּוֹת אֶת הַתַּמּוּז".

חודש טוב ומבורך!
נתן גרינולד, עורך ומחבר סדרת הספרים "המדריך היהודי"