banner

רבותי ההיסטוריה חוזרת

פורסם 27.07.2020


בימים שלפני צום תשעה באב רבים מאיתנו משתמשים בצמד המילים "שִׂנְאַת חִינָּם". פירוש הביטוי הוא שנאה לא עניינית שבה אדם שונא אדם אחר או קבוצה ללא כל סיבה מעשית. "שִׂנְאַת חִינָּם" נובעת מתפיסה שונה של אדם אחר מהתפיסה שלי, או בשל בשל שייכותו לקבוצה אחרת משלי.

במסכת "יומא" אמרו חז"ל שבית המקדש השני חרב אך ורק בגלל "שִׂנְאַת חִינָּם" שהייתה נפוצה באותה תקופה בין קבוצות שלא יכלו לסבול אחת את רעותה. האם הפקנו לקחים מחורבן בית המקדש? כמובן שלא!

די להתבונן בחברה הישראלית היום המתאפיינת בשיח פוליטי מפלג ומלא שינאה, ביחס המשפיל לזקנים ולחלשים בחברה, במלחמת הקיום בכבישי הארץ, בתרבות הדיון הנחותה ועוד ועוד. לצערי המסקנה מצערת, רבים משתמשים בביטוי "שִׂנְאַת חִינָּם" אך רק מעטים מתכוונים לזה באמת.

כן, ההיסטוריה חוזרת! לא די לנו במלחמה בנגיף הקורונה המכה בכל חלקה טובה - אנו מבזבזים אנרגיות יקרות במלחמה בין אדם לחברו.

נתן גרינולד, עורך ומחבר סדרת הספרים "המדריך היהודי"