banner

מבקרים בבית הכנסת ולא יודעים מה עושים?

פורסם 03.04.2017


בראש השנה וביום הכיפורים בתי הכנסת מלאים עד אפס מקום בחרדים, דתיים, מסורתיים וחילונים ואפילו עוברי אורח מזדמנים. לפניכם מספר נתונים: במדינת ישראל מעל 15,000 בתי כנסת: כ- 75% מתושבי המדינה היהודים פוקדים את בתי הכנסת לפחות פעם אחת בשנה, כ- 30% בכל יום ו/או בשבתות וחגים ורבים מגיעים לבית הכנסת רק בראש השנה וביום הכיפורים. אם אינכם מבאי בית הכנסת הקבועים ייתכן שתחושו באי נוחות ובחוסר התמצאות בסדר התפילות ואורכן. בספר החדש "ימים הנוראים" תמצאו הסברים מפורטים על התפילות וכיצד  עליכם לנהוג, נדגיש כי  סדרת "הַמַּדְרִיךְ הַיְּהוּדִי" אינה תחליף למחזורי התפילה ונועדה לשמש ככלי עזר.