banner

מַהוּ "צוֹם גְּדַלְיָה? רֶצַח יְהוּדִי בִּידֵי יְהוּדִי!

פורסם 03.04.2017


"צוֹם גְּדַלְיָה" חל ב- ג' בְּתִשְׁרֵי, למחרת ראש השנה והוא הראשון מבין "אַרְבַּעַת הַצּוֹמוֹת" שנקבעו לזכר חורבנם של בתי המקדש אך הוא מציין דווקא את האירוע המאוחר ביותר. התענית נקבעה לזכר רֶצַח גְּדַלְיָה בֵּן אֲחִיקָם שהיה נציב יהודה לאחר חורבן בית המקדש הראשון בסוף המאה ה- 6 לפני הספירה. הרצח בוצע על ידי יִשְׁמָעֵאל בֶּן נְתַנְיָה ממשפחת המלוכה, ופותחת את ששת ימי התשובה האישיים שנותרו עד ליום הכיפורים. תהליך התשובה האישי אינו שלם אם לא נפנים את תוצאותיו הלאומיות החמורות של רצח יהודי בידי יהודי.