banner

מה עושה ליוויתן בסוכה שלי?

פורסם 03.04.2017


מוזמנים למפגש עם נתן גרינולד מחבר סדרת הספרים המאוירת "המדריך היהודי" בנושא המשמעות הסמלית של חג האהסוכות במסורת היהודית. ההרצאה תתקיים ביום חמישי 13/10/2016 בשעה 19:30 בהולצר ספרים, רחוב יפו 91 ירושלים.