banner

זֶה חֲלִיפָתִי, זֶה תְּמוּרָתִי, זֶה כַּפָּרָתִי

פורסם 03.04.2017


נקדים ונאמר, מנהג יהודי עתיק זה עמד במחלוקת נוקבת בין רוב גדולי ישראל בכל הדורות. רבים נוהגים לקיים את "טֶקֶס הַכַּפָּרוֹת" בערב יום הכיפורים לפנות בוקר, אך ניתן לקיימו בעשרת ימי התשובה, לפניכם תיאור מהלך הטקס בקצרה: לוקחים תַּרְנְגוֹל, מסובבים מעל הראש שלוש פעמים ואומרים תפילה מיוחדת. בסיום הטקס מובל התרנגול לשחיטה ככפרה על חטאי האדם ונותנים את בשרו לעניים, או פודים אותו בכסף הניתן לצדקה. כיום, רבים נמנעים משימוש בתרנגול לכפרות ומעדיפים לערוך "פִּדְיוֹן כַּפָּרוֹת" בכסף המחולק לצדקה כתחליף לתרנגול.

הכלל ההלכתי "מִצְוָה הַבָּאָה בַּעֲבֵרָה" מתיחס לקיום מצווה הכרוכה בביצוע עבירה, וקובע חד משמעית שהיא "אֵינָהּ מִצְוָה!" ואין מתאים ממנו לפולמוס סביב "תַּרְנְגוֹל הַכַּפָּרוֹת". ראשית נדגיש, גם המצדדים במנהג הכפרות בתרנגול וגם והמתנגדים לו, תמימי דעים שחל איסור מוחלט להתעלל בעופות בכל דרך שהיא לצורך קיום הטקס. נזכיר, "צַעַר בַּעֲלֵי חַיִּים" הוא איסור מפורש מהתורה וחשיבותו גדולה ממנהג זה.