banner

מדוע נוטלים ידיים מיד שמתעוררים בבוקר?

פורסם 03.04.2017


במסורת היהודית נוהגים להזדרז ולקיים את כל המצוות אך על הזריזות הנדרשת בקיום מצוות "נְטִילַת יָדַיִים" אמרו חז"ל שאסור ללכת אפילו "אַרְבַּע אַמּוֹת" (כשני מטרים) ללא נטילה. המקפידים נוהגים להניח כלי מלא במים על יד המיטה עוד לפני השינה כדי לא לגעת בדבר לפני "נְטִילַת הַיָּדַיִים".

נשמתו של האדם מסתלקת ברגע שנרדם בלילה והוא טועם את "טַעַם הַמִּיתָה", כנאמר: "שֵׁנָה אֶחָד מִשִּׁשִּׁים לְמִיתָה". בזמן השינה מוטל האדם דומם על מיטתו ושורה עליו "טוּמְאַת הַמֵּתִים" ועם יקיצתו בבוקר מסתלקת הטומאה מגופו אך נשארת רק על ידיו. "נְטִילַת הַיָּדַיִים" נועדה לטהר את "טוּמְאַת הַמֵּתִים" שנותרה עדיין על הידיים.

רוב הברכות ביהדות נאמרות לפני ביצוע הפעולה עצמה, למשל: לפני שאוכלים או שותים דבר כלשהו "הַבְּרָכָה" קודמת לפעולת "הָאֲכִילָה". במצוות "נְטִילַת יָדַיִים" נוהגים בסדר הפוך, "הַפְּעוּלָּה" קודמת לאמירת "הַבְּרָכָה". כאמור, נטילת הידיים מטהרת ומנקה את האדם, לכן קודם נוטלים ידיים ורק שאנו נקיים ניתן לברך. כדי לא להתעכב באמירת "הַבְּרָכָה" יש לברך בידיים רטובות עוד לפני ניגובן, כך יש לנהוג בהשכמה וגם לפני תחילת הארוחה ורבים טועים בכך.