banner

מה הקשר בין חנוכה ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל?

פורסם 03.04.2017


מורשת הלוחמים של המכבים מלווה אותנו עד היום. על פי המסורת היהודית, פֶּרַח דַּם הַמַּכַּבִּים צומח בכל מקום בו נפלה טִיפָּה מִדַמָּם שֶׁל הַמַּכַּבִּים. הצמח בגובה של 60 עד 100 ס"מ, הגבעולים והעלים מכוסים לֶבֶד לבן ובקצותיהם גושי קשקשים בצבע אדום הנראים כטיפות דם. פרח דַּם הַמַּכַּבִּים הָאָדוֹם נבחר לסמל של "יוֹם הַזִיכָּרוֹן לְחַלְלֵי מַעַרְכוֹת יִשְׂרָאֵל" ומדבקה עם תמונת הפרח נענדת על דש הבגד.