banner

מה המצווה החשובה ביותר בפורים?

פורסם 03.04.2017


חג הפורים מתאפיין בארבע מצוות עיקריות ולעתים סדר העדיפויות משתבש בהשפעת האלכוהול…

א. קריאת מגילת "אֶסְתֵּר" – פעמיים בליל החג ובבוקר למחרת.

ב. "סְעוּדָּת פּוּרִים" – ביום החג עורכים סעודה חגיגית ובמרכזה שתיית יין עד לשכרות.

ג. "מִשְׁלוֹחַ מָנוֹת" – חז"ל הבחינו בין המילה "מָנוֹת" המופיעה במגילה בלשון רבים לבין המילה "רֵעֵהוּ" מופיעה בלשון יחיד, מכאן למדו שאנו חייבים במשלוח של לפחות "שְׁתֵּי מָנוֹת" ולפחות לאדם אחד.

ד. "מַתָּנוֹת לְאֶבְיוֹנִים" – יש לתת לשני אביונים שתי מתנות או סכום כסף המאפשר להם לקנות דברי מאכל. מעניין לציין כי גם אדם עני חייב במשלוח מנות לאביונים.

המצווה החשובה באמת – הָרַמְבַּ"ם קובע בנחרצות: "מוּטָב לָאָדָם לְהַרְבּוֹת בְּמַתָּנוֹת לְאֶבְיוֹנִים מִלְּהַרְבּוֹת בִּסְעוּדָתוֹ". כלומר, יש להדר בקיום מצוות "מִשְׁלוֹחַ מָנוֹת לְאֶבְיוֹנִים" ולצמצם במצוות "סְעוּדַָּת פּוּרִים".