banner

הַדְּגָלִים יוּרְדוּ לַחֲצִי הַתּוֹרֶן

פורסם 30.04.2017


מאז קום מדינת ישראל התפתחה מסורת של קריאת "תְּפִלּוֹת יִזְכּוֹר" בטקסים הממלכתיים לזכר הנופלים במערכות ישראל. המקור לנוסח תפילת "יִזְכּוֹר לְחַלְלֵי צַהַ"ל" היום הוא בתפילה שחיבר בֶּרְל כָּצַנְלסוֹן לזכרם של הרוגי "קְרָב תֵּל חַי". התפילה הוקדשה במיוחד לזכר הנופלים בקרב הגבורה וכל שמותיהם מפורטים בה. בֶּרְל כָּצַנְלסוֹן כתב בשורה הראשונה כך: "יִזְכּוֹר עַם יִשְׂרָאֵל אֶת בָּנָיו וּבְנוֹתָיו".

 

נוסח תפילת "יִזְכּוֹר לְחַלְלֵי צַהַ"ל" המקובל כיום נכתב ברוח התפילה שחיבר בֶּרְל כָּצַנְלסוֹן. הרב הצבאי הראשי הראשון, הָרַב שְׁלֹמֹה גּוֹרֶן ז"ל שינה את נוסח השורה הראשונה וכתב כך: "יִזְכּוֹר אֱלֹ-הִים אֶת בָּנָיו וּבְנוֹתָיו". נוסח השינוי עומד במחלוקת ויש האומרים את התפילה בנוסח המקורי של בֶּרְל כָּצַנְלסוֹן.