banner

ספר "ימי החג" + ספר "סדר היום היהודי"

מחיר: 80 ₪

מעוניין במוצר זה?

תיאור

ימי החג:

מנהגי ותפילות שלושת הרגלים, ימי חול המועד, מצוות העלייה לרגל, ברכת כוהנים, חג הפסח - בדיקת חמץ וליל הסדר. חג השבועות - מתן תורה, תיקון הלילה ומגילת רות. חג הסוכות- ארבעת המינים והסוכה, שמחת תורה, ועוד.

 

 

 

 


סדר היום היהודי:

מהשכמת האדם עד לחלומותיו הפרועים ומה שביניהם... 
 האמונה והתפילה היהודית, "טיפים" למתפלל החילוני, סדר ההשכמה, טלית ותפילין, בית הכנסת ותפילות ימי החול, הארוחה והכשרות, מה מברכים ועל מה? צדקה וביקור חולים, תפילות הדרך, סדר הלילה, החלום היהודי, ועוד...