banner

כמה חגים ומועדים יש בתמונה?

פורסם 27.10.2020


בתמונה שלפניכם ישנם 15 חגים ומועדים יהודים המסמלים את המנהגים היחודיים לכל אחד מהם. לכל חג לפחות 2 איורים - נסו לזהותם.