banner

"סדר היום היהודי" - מהדורה מודפסת אזל!

מחיר: 0 ₪

מעוניין במוצר זה?

תיאור

מהשכמת האדם עד לחלומותיו הפרועים ומה שביניהם... 
 האמונה והתפילה היהודית, "טיפים" למתפלל החילוני, סדר ההשכמה, טלית ותפילין, בית הכנסת ותפילות ימי החול, הארוחה והכשרות, מה מברכים ועל מה? צדקה וביקור חולים, תפילות הדרך, סדר הלילה, החלום היהודי, ועוד... 

וידאו